Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

De voorkeursvariant voor de doortrekking van Randstadspoor naar Harderwijk is verder uitgewerkt. ProRail stuitte bij de uitwerking van deze variant op een tekort schietende infrastructuur. De aanleg van nieuwe infrastructuur is kostbaar en op korte termijn niet realiseerbaar. Een aanpassing in de dienstregeling lijkt vooralsnog ook geen passende oplossing te bieden. De regio Utrecht stelt alles in het werk om een zo goed mogelijke verbinding te realiseren die aansluit bij de uitgangspunten van het regionale spoorproduct Randstadspoor..


Capaciteitsproblemen
In de voorkeursvariant gaan er vier Sprinters rijden tussen Utrecht en Harderwijk, die onderweg stoppen op alle stations. Bij station Harderwijk worden een keervoorziening en inhaling aangelegd. Ook wil de gemeente een ongelijkvloerse kruising realiseren bij het station. Het is de bedoeling om dit project gelijk met de aanleg van de spoorinfrastructuur uit te voeren.

Uit analyses door ProRail van de voorkeursvariant bleek begin dit jaar dat een capaciteitsprobleem ontstaat tussen Amersfoort en Harderwijk. In het bestuurlijk overleg is daarom besloten om de voorkeursvariant te handhaven, maar station Putten niet te bedienen met twee extra Sprinters. Hiermee leek het probleem opgelost, maar er doemde een nieuw knelpunt op. Een uitvoeringstoets van ProRail op de dienstregeling voor 2013 wees opnieuw op tekort schietende infrastructuur – dit keer tussen Utrecht Centraal en Utrecht Overvecht.

Nieuwe varianten onderzocht
Omdat de aanleg van extra infrastructuur op korte termijn niet mogelijk is, is gekeken of er een oplossing in de dienstregeling te vinden was. De afgelopen weken zijn daarom verschillende varianten onderzocht. Vooralsnog hebben deze nog niet geleid tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. Betrokken bestuurders zullen op 20 december kijken naar mogelijke oplossingen voor het project.

Bron: Randstadspoor.nl

Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates