De Provinciale Statenfractie van Utrecht en de Gemeenteraadfracties van Utrecht, Amersfoort en Houten van de Partij van de Arbeid hebben de minister van Verkeer en Waterstaat, Tineke Netelenbos, gevraagd om randstadspoor versneld in te voeren.

.

De gezamenlijke PvdA fracties maken zich grote zorgen over de ontsluiting van de Vinex locaties Leidsche Rijn en Vathorst. Het geld voor de eerste fase (Woerden - Geldermalsen) komt pas in de periode 2006/2008 beschikbaar, terwijl de eerste mensen nu al in Leidsche Rijn en Vathorst wonen. De stations Leidsche Rijn en Vathorst zijn technisch opleverbaar in 2002. De PvdA fracties vinden dat er dan ook treinen moeten stoppen en niet pas in 2008.


Automobiliteit beperken
Het is de bedoeling van het ministerie, en ook van de PvdA fracties, om de automobiliteit in de Vinex locaties maximaal te beperken. Hiervoor is een goed en snel openbaar vervoernetwerk noodzakelijk. Als randstadspoor niet vroegtijdig gereed is, komt dit streven in de knel. Randstadspoor voorziet niet alleen in ontsluiting van de Vinex locaties, maar ook van stadsdelen van Utrecht en andere regionaal van belang zijnde dorpen en steden in de Provincie. Met de realisatie van randstadspoor worden 40.000 extra reizigers in het openbaar vervoer verwacht. Het is daarom een reƫel alternatief voor het autogebruik.


Vragen aan de minister
De PvdA fracties vragen aan de minister wanneer de vereiste Rijksbijdragen beschikbaar komen en naar de mogelijkheden om de realisatie van randstadspoor 1 te versnellen. De PvdA fracties zullen bij de begrotingsbehandelingen 2000 hun Colleges verzoeken met een voorstel te komen voor versnelde invoer van randstadspoor. De PvdA fracties denken hierbij bijvoorbeeld aan het voorfinancieren van de rentekosten van de Rijksbijdragen. De PvdA fracties hopen dat bij de bespreking van het Meerjaren Investeringsplan Transport (MIT) in de Tweede Kamer (in november/december) de versnelde invoering van randstadspoor een plek kan worden gegeven. Hierbij verwijzen wij naar de aangenomen motie Van Heemst (1998) over het naar voren halen van projecten die dringend gewenst zijn.

Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates