Lees meer: Praatprentje Station Harderwijk 2012 Op dit moment is er de nodige vertraging in de plannen van de gemeente Harderwijk. Dit is volgens de projectleider R. Sjoerdsma; ' Vanwege het besluit van de NS directie dat de sprinters in 2016 niet 24 maar 36 seconden over een stop doen, is er gezocht naar oplossingen voor het probleem dat de intercity in die opzet de sprinter te snel inhaalt. Er is door de projectorganisatie RSS besloten om "voorlopig" station Putten over te slaan. Door het onderzoek naar varianten en oplossingen hebben we 3 a 4 maanden verloren en gaan we nu opnieuw van start met de voorbereiding voor het maken van een nieuw bestemminsgplan (waarbij er voor Harderwijk weinig tot niets veranderd is). Een en ander resulteert in een aangepaste planning.”

.

De gemeente organiseert op 30 november een informatieavond over de Structuurvisie Stationsomgeving. U bent om 19.30 uur van harte welkom in de Raadzaal van het stadhuis. De avond duurt tot 22.00 uur. In de structuurvisie wordt in hoofdlijnen de herontwikkeling van het gebied tussen Westermeenweg, Stationslaan, noordelijk deel Oranjelaan en het spoor weergegeven. In het plan staat het doortrekken van het Randstadspoor naar Harderwijk beschreven waarmee een snelle verbinding van Harderwijk met Amersfoort gerealiseerd wordt. 

Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates