Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpt Prorail de rails. Daarom rijdt in de nachten van 29 op 30 april en 2 op 3 mei op het traject Amersfoort-Zwolle een slijptrein. Woont u in de buurt van het spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen..

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan Stationsomgeving wordt voorbereid. Het plangebied wordt globaal begrensd door de spoorlijn Amersfoort-Zwolle, Westermeenweg en Stationslaan..

Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates